• LİKYA TARİHİ

  Hitit kaynaklarında 'Lykia' bölgesinden, "Lukka Ülkesi" olarak söz edilmektedir. Aslında Lykia dediğimiz bölge Pamphylia ve Karia bölgeleri arasında kalan bölgeye verilen bir isimdir. Lykia'lılar Helenistik döneme kadar sadece kendi dillerini konuşmuş bir medeniyettir. Dil yapısı olarak Luwi dilini kullanan Lykia'lıların, Anadolu'da bulunan geçerli bir dilleri olduğu da gayet açıktır. Dilin kökeni Indo-Germen'dir. Troia ile ilgili anlatılarda Lykia bölgesinden bahsederken, hayaller, cinler, periler ülkesi olarakta anıldığını görmekteyiz. Tarihçi Edward Meyer, Lykia bölgesinin kuzeyden gelen kolonistler tarafından kurulduğundan bahsetmektedir.

  Lykia'lılar milli birlik ve bütünlüklerini daima korumuşlardır. Öyle ki çok kuvvetli bir kolonizasyon dönemi olan Helen kolonizayson döneminde dahi, bütünlükleri bozulmamıştır. Lykia'lılar, Pers istilasına girene kadar, Milyerler ve Rhodoslularla savaşmışlardır. Pers istilasından sonrada çok fazla bir baskı gördükleri söylenemez.

  M.Ö. 5. yy.'da halen sikke basmaya devam ettikleri düşünüldüğünde, hala otonom bir yapıya sahip oldukları gayet açıktır. Lykia, M.Ö. 446 yılında Attika-Delos deniz birliğine 10 Talent* katılım payı ödeyerek katılmışlar ancak ne zaman ayrıldıklarını bilinmemektedir.

  M.Ö. 412 yılında Lykia'lılar, Perslerle Atina'lılara karşı savaşmışlardır. Büyük İskender'in ölümünden M.Ö. 309 yılına kadar olan sürede, Lykia, Antigonos'un kontrolü altına girer. M.Ö. 295 yılında bölge Ptolemaioslar Lykia'yı fethederler.

  Lykia bölgesi, güneydoğu Ege denizine girişleri kontrol ettiğinden, Ege denizinden, Mısır'a geçen gemiler için bir üs görevi görmekteydi. Ancak bağımsızlıklarına düşkün olan Lykia'lılar M.Ö. 188 yılında imzalanan Apameia Barış antlaşması sonucu, Roma tarafından Rhodos Krallığı'nın, hakimiyetine bırakılırlar. Fakat Rhodosluların baskıcı yönetiminden çok sıkılan Lykia'lılar çeşitli sürelerde isyanlar çıkartmış hatta ve hatta Rhodos Krallığı'nı Roma'ya şikayet etmişlerdir. Bu başkaldırı ve şikayetler meyvesini M.Ö. 168 yılında vermiş ve Lykia bölgesi Roma Devleti sınırlarında hür ilan edilir. Bu tarih ayrıca Lykia birliğininde kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

  Lykia bölgesi M.S. 43 yılında 200 yıllık bir hür dönemin ardından Roma eyaleti olmuştur. Bu hür dönemin bitiş nedeni olarak ise Lykia'lıların Roma vatandaşlarını öldürmeye başlamaları sebep gösterilmiştir. Sonrasında eyalet olarak çok küçük bir alan olduğu gerekçesi ile M.S. 178 yılında Pamphylia bölgesine bağlanmış, M.S. 285 yılında ise beylik haline dönüştürülmüştür. M.S. 15. yy'la kadar irili ufaklı şehirler Lykia bölgesinde tutunmayı başarmış ancak sonrasında yok olmaktan kurtulamamıştır.


  * Talent: 26.193 kg. ağırlığında gümüş kalıp.